Koormissie

Koormissie 2017 / 2018

De Koormissie is de bestuurscommissie en de draaiende motor achter het Artemisia Koor. Om de week komt de Koormissie samen om te vergaderen en het reilen en zeilen van het Artemisia Koor te bespreken: van de wekelijkse repetities tot de organisatie van de (half-)jaarlijkse evenementen en alles ertussenin. De Koormissie bestaat uit vijf leden en ieder lid heeft zijn eigen taak binnen het bestuur.

Dirigent: Hedwig Barczuk

Voorzitter: Luca de Sterke

Penningmeester: Manouk Locher

PR: Aafke Schoenmaker 

Facilitaire zaken: Anna Raub

Ledenzaken: Iris Berkers 

Dirigent

De dirigent is het ‘hoofd’ van het Artemisia Koor en houdt ten alle tijde de visie van het Artemisia Koor voor ogen. De dirigent heeft tevens de laatste hand in welke stukken er worden gezongen en hoe de repetities en concerten worden vormgegeven.

Voorzitter

De voorzitter is het ‘hoofd’ van iedere Koormissievergadering en zorgt dat alle onderwerpen binnen de tijd aan bod komen. De voorzitter controleert waar nodig of de Koormissieleden zich aan hun taak en gemaakte afspraken houden.

PR

Het PR-lid beheert de Facebookpagina van het Artemisia Koor en is tevens eindverantwoordelijke over alles wat te maken heeft met het onder de aandacht brengen van (evenementen van) het Artemisia Koor.

Penningmeester

De penningmeester beheert de kas van het Artemisia Koor, heeft daarmee inzicht in de uitgaven van het koor en houdt alle betalingen bij; zowel de contributie die de koorleden één keer per jaar betalen als betalingen voor concertlocaties en versnaperingen tijdens repetitiepauzes.

Facilitaire zaken

Dankzij het lid Facilitaire Zaken kan het Artemisia Koor ongestoord zingen. Hij / zij zorgt ervoor dat alles (sleutels, mappen, thee) en iedereen op het juiste moment op de juiste plek is.

Ledenzaken

Het lid Ledenzaken zorgt ervoor dat iedereen in beeld is: door nieuwe leden te werven, te informeren en door wekelijks bij te houden wie er aan- en afwezig zijn bij de repetities. Hij / zij is tevens het aanspreekpunt van het Artemisia Koor.